Ying-Jung Liu & Chiao-Hua Chang 10.2.2013 (C) Oswald Schechtner


os20130210_0159-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0159-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
381.68 KB
os20130210_0162-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0162-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
367.10 KB
os20130210_0166-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0166-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
386.19 KB
os20130210_0168-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0168-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
355.42 KB
os20130210_0169-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0169-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
361.27 KB
os20130210_0170-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0170-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
358.66 KB
os20130210_0171-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0171-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
361.62 KB
os20130210_0172-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0172-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
359.55 KB
os20130210_0176-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0176-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
331.20 KB
os20130210_0180-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0180-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
364.21 KB
os20130210_0181-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0181-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
354.61 KB
os20130210_0182-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0182-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
346.42 KB
os20130210_0185-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0185-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
365.23 KB
os20130210_0186-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0186-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
381.93 KB
os20130210_0189-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0189-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
353.01 KB
os20130210_0190-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
os20130210_0190-r_YingJungLiu&ChiaoHuaChang.jpg
362.46 KB

Created by IrfanView